Actual

Program zaštite životne sredine u Kragujevcu na proleće

Građanima upućen javni poziv da učestvuju u izradi ovog strateškog dokumenta koji će definisati ekološku sliku grada za narednih deset godina

Radna grupa za pripremu, konsultacije i praćenje izrade Programa zaštiteživotne sredine na teritoriji grada Kragujevca 2023-2033. godine održala jeprvi sastanak. Predstavljeni je sadržaj i metodologija izrade Programa i formirani radni timovi.Ovaj Program je veoma značajan za grad Kragujevac, jer predstavlja strateškidokument za rešavanje prioritetnih problema u oblasti zaštite životne sredine- rekao je Stefan Nikezić, član Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine. Radna grupa se sastoji od 19 članova .U prethodnom periodu  raspisan je konkurs za udruženja građana  i građane koji bi želeli da učestvuju u izradi Programa .Izabrana su tri udruženja iz Kragujevca  koja sebave zaštitom životne sredine- “Ekomar”, “Prvi Prvi na skali” i Udruženje “dr.Đorđe Hadžić”. Formirano je nekoliko timova koji će se u periodu izrade Programa baviti različitim oblastima zaštite životne sredine.Program zaštite životne sredine u Kragujevcu  biće u narednih deset godina strateški dokument  koji obuhvata i detaljno razrađuje sve segmente zaštite životne sredine.Njime ćemo sveobuhvatno planirati budućnost zaštite životne sredine zagrad Kragujevac, rekla je Evica Rajić, direktorka Ecologica Urbo d.o.o. i šefica tima za izradu Programa zaštite životne sredine. ECOlogica Urbo je do danas sprovela više od 700 svih procedura na lokalnom i republičkom nivou za projekte iz oblasti poljoprivrede, eksploatacije i prerade mineralnih sirovina, proizvodnje energije, hemijske i mašinske industrije, crne i obojene metalurgije, prehrambene  industrije, za infrastrukturne projekte, za postrojenja za upravljanje otpadom, za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, benzinske i pumpne stanice, kao i za projekte u zaštićenim prirodnim dobrima . Naš zadatak će biti da ravnopravno tretiramo sve segmente životne sredine –od vazduha, preko zemljišta, otpadnih voda, javnog zelenila, upravljanjaotpadom itd. Pored velikog broja stručnjaka iz javnih preduzeća, stručnihslužbi i institucija, pozvali smo i građane, odnosno, najširu javnost, daučestvuju u izradi prvog ekološkog Programa. Svaki građanin ima mogućnost da se javi iponudi svoje predloge kako bi Program bio što životniji i realniji– rekla je Rajićeva.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button