Articles

Kragujevac rešava ekološke probleme

Za realizaciju kapitalnih ekoloških projekata u Kragujevcu Vlada Republike Srbij obezbedila je ove godine 320 miliona evra. Ta sredstva biće uložena u zamenu kotlova i saniranje pepelišta u kragujevačkoj “Energetici”,izgradnju 360 kilometara kanalizacione mreže i tri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i zatvaranje postojeće deponije u Jovanovcu i izgradnju nove u Vitlištu.

Zamena kotlova u kragujevačkoj “Energetici”d.o.o.,kako bi nakon šezdeset godina od puštanja prvog kotla u rad umesto uglja koristili gas,kao i saniranje pepelišta ,prvi je projekat čija je realizacija započela.Na sistem daljinskog grejanja u Kragujevcu je priključeno 22.300 domaćinstava,a za zagrevanje million i po kvadrata prostora svake zime potroši se 70.000 tona uglja. Njegovo sagorevanje u neposrednoj blizini centra grada ugrožava kvalitet vazduha i godinama predstavlja ozbiljan ekološki problem.Završetak radova planiran je do kraja ove grejne sezone. Ova investicija vredna je 18 miliona evra, a sredstva su obezbedjena iz kredita EBRD (Evropska banka za obnovu I razvoj).

I odlaganje otpada je za Kragujevac dugogodišnji nerešen problem.Sav otpad sa teritorije grada i okoline, oko 200 tona dnevno, sada se deponuje na samo pet kilometara od centra grada.Stara kragujevačka deponija u Jovanovcu, trebalo bi da bude zatvorena iduće godine,a nova na lokaciji u Vitlištu ,koja će imati i modernu spalionicu, prostiraće se na oko 100 hektara, od kojih je 84 hektara predviđeno za samu deponiju.

Prema rečima Ivice Momčilovića,zamenika gradonačelnika Kragujevca, to je sasvim dovoljno da u narednih 80 godina problem odvoženja smeća na teritoriji grada bude rešen.Odbornici Skupštine Grada Kragujevca već su usvojili Plan detaljne regulacije”Vitlište”,čime se stvara planski osnov za realizaciju sistema komunalnog otpada u gradu i regionu.

Foto: Kragujevačke novine

Usvojeni plan stvara okvir za eksproprijaciju dela zemljišta gde to ranije nije učinjeno.Pre toga neophodno je uraditi preparcelizaciju zemljišta,najviše u delu koji se odnosi na pristupnu saobraćajnicu.Prema procenama nadležne uprave taj posao trebalo bi da se uradi za oko mesec dana,nakon čega sledi eksproprijacija zemljišta.

Mi ubuduće nećemo imati samo odlaganje otpada, već ćemo njime i upravljati. Poznato je da tamo gde postoji spalionica može se generisati energija, koja se može slati u sistem elektrodistribucije ili tople vode u sistem toplane. To su sve višestruki benefiti ovako jednog ozbiljnog i komplikovanog projekta.-rekao je Momčilović. 

U oblasti upravljanja otpadnim vodama, u Kragujevcu će biti izgrađeno 360 kilometara kanalizacione mreže i tri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. I ovaj problem,u čije rešavanje će Republika Srbija uložiti 190 milona evra,biće rešen u okviru projekta “Čista Srbija”, koji realizuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button