News

Nacrt GUP “Kragujevac 2030” na javnom uvidu

Javni uvid u nacrt GUP ”Kragujevac 2030” i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, obaviće se u periodu od 2. decembra 2022. godine, zaključno sa 4. januarom 2023. godine, u zgradi organa Grada Kragujevca, V sprat. Nacrt plana je objavljen i na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, koja vrše uvid u izloženi nacrt plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, biće pružene potrebne informacije i stručna pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta utorkom i četvrtkom od 13.00 do 15.00 sati. Potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima davaće i Ivan Radulović glavni urbanista grada Kragujevca, radnim danima od 14.00 -15.00 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034/ 335-324.

U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija izloženog nacrta plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u zgradi organa Grada Kragujevca 21. i 22. decembra (sreda i četvrtak) od 14.00 do 15.00 časova.

Primedbe na nacrt planskog dokumenta i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u toku javnog uvida mogu se uputiti u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi organa Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) Gradskoj upravi za razvoj i investicije, (kancelarija 406), Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 4. januarom 2023. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi organa Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), u utorak 10. januara 2023. godine sa početkom u 11.30 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe na nacrt plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button